"I morgen heter vårt i dag - i går

Og all vår fremtid heter fortid siden

Men det forklarer at hvert nu vi når,

er selve evigheten midt i tiden.

Og alt tilbake og alt frem er skuet

Fra denne evighetens tinde, nuet."

-Herman Wildenvey

Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien. Den er blandt de mest utbredte psykoterapiformene i Europa. Metoden brukes bl.a i helsevesen, undervisning, bedrifts- og organisasjonsutvikling og som støtte for personlig vekst.

Gestaltterapi kan være til hjelp om du søker...

- noen å prate med når livet er vanskelig,

- å utforske hvilke muligheter som finnes i deg - og rundt deg,

- å oppdage mer av potensialet i deg, og hva du kan gjøre anderledes for å skape det livet du ønsker.


Mange oppsøker en terapeut når de opplever problemer i nære relasjoner, sorg, angst og prestasjonsangst, uro, forvirring, depresjon, utbrenthet, eller kroppslige symptomer som ikke legen kan hjelpe med.

Andre begynner i terapi for rett og slett å få mer ut av livet.

Om vi sørger over fortiden, bekymrer oss for fremtiden, eller "går i ring" pga gamle mønstre, så gjør vi det NÅ.
Som gestaltterapeut jobber jeg ut i fra at vekst og endring skjer i nuet, som resultat av møtet mellom deg og meg. Det er mitt ønske å møte deg der du er, og å støtte deg i å utforske veien videre. Jeg har en grunnleggende tro på at vi har langt større evner og muligheter enn vi er klar over.

Eksistensfilosofene  sier at menneskene i bunn og grunn er alene. Vi bærer selv på ansvaret for eget liv. Likevel er vi alltid i relasjon til noe eller noen. Jeg unner ingen å være helt alene om de viktigste tingene i livet.