"I morgen heter vårt i dag - i går

Og all vår fremtid heter fortid siden

Men det forklarer at hvert nu vi når,

er selve evigheten midt i tiden.

Og alt tilbake og alt frem er skuet

Fra denne evighetens tinde, nuet."

-Herman Wildenvey

Pre-sens Gestaltterapi eies og drives av Catherine Berg (tidligere Leclerc).
Jeg tilbyr individuelle konsultasjoner og veiledning etter gestaltterapeutisk metode på norsk, engelsk eller fransk. Kurs i prestasjonsforberedelse er tilgjengelig på forespørsel.