"I morgen heter vårt i dag - i går
Og all vår fremtid heter fortid siden
Men det forklarer at hvert nu vi når,
er selve evigheten midt i tiden.

Og alt tilbake og alt frem er skuet
Fra denne evighetens tinde, nuet."


-Herman Wildenvey
Pre-sens Gestaltterapi eies og drives av Catherine Leclerc.

Jeg tilbyr individuelle konsultasjoner på norsk, engelsk eller fransk.

Kurs i prestasjonsforberedelse er tilgjengelig på forespørsel.