"I morgen heter vårt i dag - i går

Og all vår fremtid heter fortid siden

Men det forklarer at hvert nu vi når,

er selve evigheten midt i tiden.

Og alt tilbake og alt frem er skuet

Fra denne evighetens tinde, nuet."

-Herman Wildenvey

 Veiledning

Som veilederstudent ved NGI tilbyr jeg veiledning til gestaltterapeuter og studenter ved NGI til redusert pris. Ta kontakt for mer info.